Chiro H.H. Zottegem


Informatie

Elke chiroactiviteit start op zondag om 14u en eindigt om 17u. Uw kind is enkel verzekerd tijdens deze uren en op de kortste weg van en naar onze activiteiten. Wanneer onze activiteiten vroeger beginnen of later eindigen zal u daarvan op de hoogte gebracht worden door de leiding. Opvang is voorzien van 13.45u tot 17.15u.

Indien u merkt dat uw kind bij terugkeer van de chiro een kwetsuur heeft, gelieve ons te verwittigen, dan kunnen wij zo vlug mogelijk (binnen de 24 uur) een ongevalaangifte opmaken.

Het lidgeld bedraagt 25 euro en kan cash betaald worden aan de leiding of gestort worden op het rekeningnummer 737-0031497- 15. Voor sommige activiteiten wordt gevraagd geld mee te brengen, de leiding zal u daarvan op de hoogte stellen.

Opdat iedereen ons altijd en overal zou herkennen en tevens om het groepsgevoel te bevorderen vragen wij u om uw kind een uniform te laten dragen op zondag. Chirokleding kan u steeds bestellen bij onze kledingverantwoordelijke Lisa. Meer informatie vindt u altijd hier. Heeft u nog chirokledij die te klein is voor uw kind dan kan u die altijd teruggeven bij ons op de Chiro.

Bij wijzigingen van de medische gegevens of bij problemen kan u steeds terecht bij de leiding.


Nog heel veel chirogenot

De leiding

↑ terug naar boven ↑